موقعیت منطقه ای

برج باغ هرمس در بهترین منطقه مسکونی فرشته قرار گرفته و به بزرگراه های مدرس ، چمران و خیابان ولیعصر دسترسی نزدیک دارد .

لوکس ترین مراکز خرید رستوران ها و مراکز درمانی شهر در اطراف پروژه وجود دارند زمین پروژه به مساحت 6000 متر مربع در تقاطع خیابان های نمازی و کوهیار قرارداشته و از شمال به سلسله جبال البرز و از جنوب ، شرق و غرب به شهر تهران دید دارد .

ارسالنظر

شرایط پیش فروش

احراز مالکیت در پروژه صرفاً از طریق قراردادهای واگذاری تیپ پروژه که به تأیید و امضاء مالکین مجتمع رسيده باشد، انجام خواهد شد.

مشاهده شرایط

لوکس ترین مراکز خرید رستوران ها و مراکز درمانی شهر در اطراف پروژه وجود دارند