نقشه طبقات

برای مشاهده جزئیات روی طبقات کلیک نمایید.

نقشه طبقات
لابی پلان تیپ ۴ واحدی – طبقات 1 تا 4 پلان تیپ ۴ واحدی – طبقات ۵ تا ۱۵ پلان تیپ ۲ واحدی

پلان تیپ ۴ واحدی – طبقات 1 تا 4

نقشه طبقات

پلان تیپ ۴ واحدی – طبقات ۵ تا ۱۵

طبقات 5 تا 15

پلان تیپ ۲ واحدی

نقشه طبقات
امکانات و خدمات
امکانات و خدمات
محوطه فضای سبز
حدود 3900 مترمربع
استخر
حدود 500 مترمربع
هلی پد
حدود 300 مترمربع
اسکواش
حدود 110 مترمربع
بدنسازی
حدود 155 مترمربع
لابی
حدود 1000 مترمربع
اخبار و اطلاعیه ها

شرایط پیش فروش

احراز مالکیت در پروژه صرفاً از طریق قراردادهای واگذاری تیپ پروژه که به تأیید و امضاء مالکین مجتمع رسيده باشد، انجام خواهد شد.

مشاهده شرایط

لوکس ترین مراکز خرید رستوران ها و مراکز درمانی شهر در اطراف پروژه وجود دارند