پلان تیپ 4 واحدی – طبقات 5تا15

پلان تیپ 4 واحدی - طبقات 5 تا 15

لابی ورودی واحدها شما را از یک سو به سمت هال اصلی و از سویی دیگر به سمت اتاق های خواب و تی وی روم هدایت می کند. هال اصلی با پنجره های وسیع و منظر دلنشین شهر فضایی متفاوت برای میهمانان شما فراهم خواهد کرد. جانمایی آشپزخانه به گونه ایست که ارتباط مناسبی را میان هال اصلی فضای نهار خوری و تی وی روم پدید می آورد.

این واحدها شامل فضای مستقل میهمان ، فضای مستقل مستخدم با ورودی مجزا،فضای لاندری (برای شستشو و خشک کردن لباس ها ) و یک اتاق خواب مستر و دو اتاق خواب با سرویس و حمام مجزا می باشند. ضمناً تمام واحدها دارای مطبخ می باشند.

  • مساحت واحد جنوب شرقی 510 متر مربع که 30 متر مربع آن بالکن می باشد.
  • مساحت واحد جنوب غربی 510 متر مربع که 30 متر مربع آن بالکن می باشد.
  • مساحت واحد شمال شرقی 430 متر مربع که 36 متر مربع آن بالکن می باشد.
  • مساحت واحد شمال غربی 430 متر مربع که 36 متر مربع آن بالکن می باشد.
  • مساحت مشاعات یک طبقه ی 4 واحدی 170 متر مربع می باشد.

شرایط پیش فروش

احراز مالکیت در پروژه صرفاً از طریق قراردادهای واگذاری تیپ پروژه که به تأیید و امضاء مالکین مجتمع رسيده باشد، انجام خواهد شد.

مشاهده شرایط

لوکس ترین مراکز خرید رستوران ها و مراکز درمانی شهر در اطراف پروژه وجود دارند