لابی

فضای مشاع شامل فضای لابی ، سالن اجتماعات، آسانسور، استخر، فضای  ورزشی، بام سبز همراه با استخر آب گرم می باشد. لابی ورودی مجلل با فرنیش کامل با امکاناتی نظیر فضایی وسیع برای پذیرش و پاسخگویی ، چشم انداز به فضای سبز و پنجره های تمام قد به همراه فضاهایی برای گردهمایی ساکنین محترم و همچنین انجام قرارهای کاری می باشد.

همچنین دارای چهار دستگاه آسانسور اروپایی که دو دستگاه آن  قابل استفاده در زمان آتش سوزی است و ارتباط بین طبقات را تامین می کند، تعبیه شده است .

شرایط پیش فروش

احراز مالکیت در پروژه صرفاً از طریق قراردادهای واگذاری تیپ پروژه که به تأیید و امضاء مالکین مجتمع رسيده باشد، انجام خواهد شد.

مشاهده شرایط

لوکس ترین مراکز خرید رستوران ها و مراکز درمانی شهر در اطراف پروژه وجود دارند