نقشه طبقات

لابی
لابی

فضای مشاع شامل فضای لابی ، سالن اجتماعات، آسانسور، استخر، فضای  ورزشی، بام سبز همراه با استخر آب گرم می باشد.

پلان تیپ 4 واحدی – طبقات 1تا4
پلان تیپ 4 واحدی – طبقات 1تا4

لابی ورودی واحد ها شما را از یک سو به سمت هال اصلی و از سویی دیگر به سمت اتاق های خواب و تی وی روم هدایت میکند.

پلان تیپ 4 واحدی – طبقات 5تا15
پلان تیپ 4 واحدی – طبقات 5تا15

لابی ورودی واحد ها شما را از یک سو به سمت هال اصلی و از سویی دیگر به سمت اتاق های خواب و تی وی روم هدایت میکند.

پلان تیپ 2 واحدی
پلان تیپ 2 واحدی

مشخصات واحد های 950 متری شرقی و غربی : لابی ورودی ، هال اصلی، هال خصوصی و فضای تی وی، مطبخ، و فضای صبحانه خوری با دید به تراس ، سالن غذاخوری مستقل و…

شرایط پیش فروش

احراز مالکیت در پروژه صرفاً از طریق قراردادهای واگذاری تیپ پروژه که به تأیید و امضاء مالکین مجتمع رسيده باشد، انجام خواهد شد.

مشاهده شرایط

لوکس ترین مراکز خرید رستوران ها و مراکز درمانی شهر در اطراف پروژه وجود دارند